।। શ્રી વિમલનાથ દાદાય નમઃ ।।
।। ૧૦૦૮ કુળદેવીશ્રી દેમત માતાય નમઃ ।।
HomeContact UsAdvt. with Us 
 • History
  • History of Bhutdoshi Parivar
  • History of Demat Mataji
  • Matajinu Pragatikaran
  • History of Kungher
 • Gotraj Vidhi
 • Directory
  • Members Directory
  • Telephone Directory
  • Membership Form
 • Trust & Groups
  • Kungher Jain Sangh
 • News & Events
 • collection
  • Precious Jewells of Bhutdoshi
  • Photo Gallery
   • Kungher Temple
   • Other Place of Interest
   • Event Photographs
  • Bhav Geet
  • Jainism
  • Patan at Glance
  • Gujarat at Glance

  પ્રસંગ સમાચાર

શ્રી ભૂતદોશી પરિવારની કુળદેવી શ્રી દેમત માતાજીના પુનઃ પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ

મહોત્સવ પ્રારંભ
સં. ૨૦૬૭, કારતક સુદ - ૧૩ ને ૧૯-૧૧-૨૦૧૦ શુક્રવાર

પુનઃ પ્રાણપ્રતિષ્ઠા શુભ દિન
સં. ૨૦૬૭, કારતક સુદ - ૧૫ ને ૨૧-૧૧-૨૦૧૦ રવિવાર

શુભ સ્થળ
શ્રી દેમત માતાજી મંદિર
મુ. કુણઘેર, તા. જિ. પાટણ.
ફોન : ૦૨૭૬૬ - ૨૮૨૦૯૬
લીગલ મેંન્શન  |  ફીડબેક માતુશ્રી ચંપાબહેન મણીલાલ ત્રીભોવનદાસ શાહ ને અર્પણ કોપીરાઈટ © ૨૦૦૯ સેતુ સોફ્ટ
Best viewed in IE 6+ 1024 x 768