।। શ્રી વિમલનાથ દાદાય નમઃ ।।
।। ૧૦૦૮ કુળદેવીશ્રી દેમત માતાય નમઃ ।।
HomeContact UsAdvt. with Us
 • History
  • History of Bhutdoshi Parivar
  • History of Demat Mataji
  • Matajinu Pragatikaran
  • History of Kungher
 • Gotraj Vidhi
 • Directory
  • Members Directory
  • Telephone Directory
  • Membership Form
 • Trust & Groups
  • Kungher Jain Sangh
 • News & Events
 • collection
  • Precious Jewells of Bhutdoshi
  • Photo Gallery
   • Kungher Temple
   • Other Place of Interest
   • Event Photographs
  • Bhav Geet
  • Jainism
  • Patan at Glance
  • Gujarat at Glance

  ભૂતદોશી પરીવાર નો ઈતિહાસ
આપણા ૨૪ તિર્થંકર ક્ષત્રીય કુળમાં જનમ્યા છે. અને આવાજ ક્ષત્રીય કુળની એક શાખા એટલે પરમાર,
આવા પરમાર રાજપુતોએ શ્રી રત્નપ્રભસૂરીશ્વરજી ના ઉપદેશથી જૈન ધર્મનો સ્વિકાર કર્યો. તલવાર છોડી દઈ
ક્ષત્રીયમાંથી જૈન બનેલા શ્રાવકોને આજીવિકાનો પ્રશ્ન ઉભો થયો અને જૈન પરંપરા મુજબ તે નવા જૈનોએ અતિ અલ્પ હિંસા
વાળો એવો કાપડ વેચવાનો ધંધો શરૂ કર્યો, તે ઉપરથી તે જૈનો દોશી કહેવાયા. કેમકે દોશી એટલે કાપડ વેચનાર. આમ નવા બનેલા પરમાર જૈનોએ નવી અટક દોશી ધારણ કરી.    દોશીમાંથી ભૂતદોશી કેમ કહેવાયા ?
લીગલ મેંન્શન  |  ફીડબેક માતુશ્રી ચંપાબહેન મણીલાલ ત્રીભોવનદાસ શાહ ને અર્પણ કોપીરાઈટ © ૨૦૦૯ સેતુ સોફ્ટ
Best viewed in IE 6+ 1024 x 768